Wydawca treści Wydawca treści

Modernizacja drogi pożarowej nr 5

Nadleśnictwo Miradz zrealizowało projekt, którego założeniem było wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.

     Powyższy projekt został zrealizowany w 2013 roku w ramach programu PROW 2007-2013. Było to działanie pod nazwą: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych, schemat II Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.

     W ramach realizacji celu operacji została wyremontowana i zmodernizowana droga pożarowa nr 5 w leśnictwie Przedbórz o łącznej długości 2,211 km. Łączna wartość projektu to 396,3 tys. złotych – w tym dofinansowanie na odcinek długości 1,938 km wyniosło 341,8 tys. złotych.

              

              
Etapy remontu i modernizacji drogi pożarowej nr 5 w leśnictwie Przedbórz (fot. W. Wojtasiński)

 

Dodatkowe informacje związane z wykorzystaniem środków zewnętrznych przez Nadleśnictwo Miradz można znaleźć na stronie BIP.