Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA MIRADZ

Nadleśnictwo Miradz położone jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest najmniejszym z grupy 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.


  Położenie Nadleśnictwa Miradz na tle regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

     Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 8821, 72 ha, w tym 8162,14 ha gruntów leśnych (wg. stanu na 31.12.2013 r.), a jego stosunkowo niewielki zasięg terytorialny pokrywa 73 tys. ha. Grunty nadleśnictwa położone są na terenie powiatów: inowrocławskiego (gminy Kruszwica, Inowrocław, Janikowo) i mogileńskiego (gminy Strzelno, Mogilno, Jeziora Wielkie).


              Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Miradz

      Nadleśnictwo Miradz graniczy z następującymi nadleśnictwami: od wschodu z Nadleśnictwem Włocławek, od północy z Nadleśnictwem Gniewkowo, od zachodu z Nadleśnictwem Gołąbki, od południa przylega do nadleśnictw: Gniezno i Konin (RDLP Poznań) a od południowego-wschodu do Nadleśnictwa Kutno (RDLP Łódź).