Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miradz
Nadleśnictwo Miradz
52 31 89 397; sprzedaż drewna: wew. *332; kom: 795 440 361
52 31 83 175

Miradz 12

88-320 Strzelno

 

NIP: 557-000-63-38

REGON: 090550696

nr konta: BGŻ BNP Paribas S.A. Inowrocław 

64 2030 0045 1110 0000 0066 7380

Nadleśniczy
Janusz Kaczmarek
52 31 89 397, kom: 604 901 406, ***** IP LP 1210121 ***** Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, a gdy dzień ten jest wolny od pracy w dniu następnym w godz. 9:00 - 16:00
Zastępca nadleśniczego
Roman Pawlak
52 31 89 397, kom: 606 960 147, ***** IP LP 1210311 *****
Główna księgowa
Anna Streich
52 31 89 397, kom: 606 960 146, ***** IP LP 1210611 *****
Inżynier nadzoru
Jacek Świtek
52 31 89 397, kom: 606 960 149, ***** IP LP 1210219 *****

Dział Gospodarki Leśnej

Janusz Rojewski
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i BHP
Tel.: 52 31 89 397 wew. *333, kom: 664 756 618, IP LP 1210333
Wojciech Wojtasiński
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu, stanu posiadania
Tel.: 52 31 89 397 wew. *331, kom: 668 173 963, IP LP 1210331
Paweł Kaczorowski
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, zamówień publicznych
Tel.: 52 31 89 397 wew. *334, kom: 662 218 297, IP LP 1210334
Karol Kwiatkowski
Specjalista Służby Leśnej ds. handlu i marketingu
Tel.: 52 31 89 397 wew. *332, kom: 795 440 361, IP LP 1210332

Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Kubacz
Starsza księgowa
Tel.: 52 31 89 397 wew. *612, kom: 784 985 735, IP LP 1210612
Agnieszka Rzyska
Księgowa
Tel.: 52 31 89 397 wew. *612, IP LP 1210612
Halina Siekacz
Kasjer
Tel.: 52 31 89 397 wew. *613, kom: 784 986 211, IP LP 1210613

Stanowisko ds. pracowniczych

Wiesława Kotarska
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: 52 31 89 397 wew. *131, kom: 784 986 240, IP LP 1210131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Agnieszka Szymczak
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 52 31 89 397 wew. *673, kom: 784 986 714, IP LP 1210673
Jan Kozłowski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 52 31 89 397 wew. *672, kom: 662 217 968, IP LP 1210672
Justyna Cichoń
Referent ds. administracyjnych - prowadzenie sekretariatu
Tel.: 52 31 89 397; IP LP 1210100

Posterunek Straży Leśnej

Ewaryst Drzazgowski
p.o. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 52 31 89 397 wew. *221, kom: 604 184 929, IP LP 1210221
Edward Olejnik
Strażnik Leśny
Tel.: 52 31 89 397 wew. *221, kom: 668 173 964