Aktualności

Leśnik z Nadleśnictwa Miradz w wizytą w Szkole Podstawowej w Wylatowie.

Więcej wody dla przyrody - Projekty LP 2014 - 2020

Nadleśnictwo Miradz będzie realizowało jedną z części projektu dotyczącego rozwoju systemu małej retencji na terenach leśnych. Głównym jego celem będzie przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez poprawę warunków wilgotnościowych siedlisk leśnych.

Przetargi, zamówienia

AKTUALNA LISTA OGŁOSZEŃ W NADLEŚNICTWIE MIRADZ ...

Zarządzenia

Wewnętrzne zarządzenia i decyzje nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz

Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz

Polecamy wydaną w 2013 roku książkę pt. "Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz". Opisuje ona dzieje Lasów Miradzkich oraz ludzi, którzy wpisali się w ich historię na przestrzeni wieków. Autorem pozycji jest Marian Przybylski – regionalista głęboko zżyty z tutejszymi kujawskimi lasami.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są ogólnie dostępne dla wszystkich. Nadleśniczy, w szczególnych przypadkach, może jednak wprowadzić zakaz wstępu do lasu.

Koła łowieckie na terenie Nadleśnictwa Miradz

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Miradz gospodarkę łowiecką prowadzi 7 kół łowieckich oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Rożniaty, które roczne plany pozyskania uzgadniają pod nadzorem nadleśnictwa w Miradzu.

Szkody łowieckie - procedura zgłaszania

Procedura zgłaszania szkód w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę.