Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Nadleśnictwo Miradz jako jedna z 27 jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu posiada certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej - FSC oraz PEFC.

CERTYFIKAT  FSC

Nadleśnictwo Miradz jako jednostka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu już od 2002 roku może legitymować się międzynarodowym "certyfikatem dobrej gospodarki leśnej FSC". Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją, która opracowała standardy Dobrej Gospodarki Leśnej. Nadleśnictwa RDLP w Toruniu spełniają wspomniane wysokie standardy, które dotyczą wszelkich zabiegów hodowlanych, ochronnych w lasach oraz użytkowania lasu i sprzedaży drewna. Istotnymi punktami są również realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody, udostępnienia lasów dla społeczeństwa oraz relacje i współpraca z lokalnym społeczeństwem. Certyfikat ma istotne znaczenie dla firm zakupujących drewno w Lasach Państwowych oraz przerabiających ten surowiec, gdyż ułatwia sprzedaż tarcicy oraz wszelakich wyrobów z drewna na rynkach europejskich i światowych.

Najnowszy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 ważny jest w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2023 roku.

 

CERTYFIKAT  PEFC

Jednostki RDLP w Toruniu - w tym Nadleśnictwo Miradz - spełniają kryteria prowadzenia gospodarki leśnej określone przez system certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Certyfikat PEFC obowiązujący w okresie od 29 listopada 2017 r. do 28 listopada 2020 r.