Aktualności Aktualności

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO ROMAN PAWLAK NA EMERYTURZE

Po 32 latach pracy w Nadleśnictwie Miradz na emeryturę przeszedł zastępca nadleśniczego Roman Pawlak.

Z dniem 30 stycznia 2019 r. długoletnią służbę w Lasach Państwowych zakończył przechodząc na emeryturę Roman Pawlak. Na naradzie w siedzibie Nadleśnictwa Miradz zebrała się cała załoga jednostki. Nadleśniczy Janusz Kaczmarek podziękował zastępcy za profesjonalną i ofiarną pracę na rzecz lasów miradzkich. Dzięki jego zaangażowaniu Nadleśnictwo Miradz prowadziło przez wiele lat niemal bezproblemową współpracę z dziesiątkami firm z branży przemysłu drzewnego.

Nadleśniczy przedstawił także w skrócie najważniejsze fakty z kariery zawodowej „świeżego” emeryta, który pracę w Nadleśnictwie Miradz rozpoczął we wrześniu 1987 roku jako zastępca nadleśniczego. Na Kujawy przeniósł się z Borów Tucholskich, gdzie po ukończeniu wyższych studiów leśnych 1 sierpnia 1977 r. rozpoczął pracę jako stażysta w Nadleśnictwie Rytel. Pozostając wierny temu „borowiackiemu” nadleśnictwu po ukończeniu stażu objął stanowisko adiunkta, na którym pracował do 1987 r. W roku 1982 r. Pan Pawlak kierował także stacją oceny nasion w Klosnowie.

Do życzeń i podziękowań nadleśniczego dołączyli swoje życzenia wszyscy zebrani na naradzie pracownicy nadleśnictwa. Głos zabrał także Pan Roman Pawlak, który dziękując wszystkim za wieloletnią współpracę nie ukrywał, że fakt przejścia na emeryturę to istotna zmiana w życiu do której musi się przyzwyczaić, a że mieszka nieopodal siedziby nadleśnictwa będzie odwiedzał koleżanki i kolegów wspierając nowego zastępcę swoją radą i doświadczeniem.

Panu Romanowi, zdrowia, szczęścia i spełniania marzeń na emeryturze, życzą wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Miradz!

Na zwolnione stanowisko zastępcy nadleśniczego nadleśniczy Janusz Kaczmarek zatrudnił dotychczasowego inżyniera nadzoru Pana Jacka Świtka, natomiast na stanowisko inżyniera nadzoru zatrudnił Pana Wojciecha Wojtasińskiego, który pracował na stanowisku specjalisty służby leśnej ds. użytkowania lasu i stanu posiadania.