Aktualności Aktualności

WSPÓLNIE SADZIMY LASY

Społeczne akcje sadzenia lasu cieszą się dużą popularnością. W tym roku dzieci i młodzież pomogli sadzić leśnikom las w leśnictwach Rożniaty oraz Przedbórz.

Na przygotowaną powierzchnię w leśnictwie Rożniaty pod Kruszwicą przybyła w dniu 22 marca liczna, bo 70-osobowa grupa młodych ludzi ze szkół podstawowych z Kruszwicy oraz Polanowic. Przed rozpoczęciem sadzenia leśniczy pokazał wszystkim, jak właściwie należy posadzić drzewko aby miało największe szanse na przyjęcie i dalszy wzrost. Po takim „przeszkoleniu” zebrani rozpoczęli sadzenie – oczywiście pod czujnym okiem leśniczego, który wyjaśniał i pokazywał m.in. jakie odległości i dlaczego powinny być pomiędzy sadzonkami. Dzieciaki sadziły sadzonki dębu – praca ta wymaga wysiłku i precyzji, gdyż pod każde drzewko należy wykopać solidny dołek, w którym korzenie muszą być precyzyjnie ułożone (broń boże pozawijane ku górze) a wyróżniająca się szyjka korzeniowa (odcinek przejściowy pomiędzy częścią podziemną a nadziemną) nie może pozostać odkryta i być narażona na przesychanie lub przemarzanie. Dodatkowo należy pilnować równych odległości pomiędzy poszczególnymi drzewkami. Wbrew pozorom spełnienie wszystkich wymienionych wcześniej wymagań, szczególnie dla osób, które sadziły las po raz pierwszy nie było najłatwiejsze.

 Oprócz dzieci ze szkół podstawowych do nadleśnictwa przyjechała również młodzież doskonaląca różnorakie umiejętności w Ochotniczym Hufcu Pracy w Inowrocławiu. Wraz z wychowawcami 15 - osobowa grupa z Inowrocławia odwiedziła najpierw Ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną. Po zapoznaniu się z leśną tematyką pod przewodnictwem leśnika wszyscy udali się na przygotowane do obsadzenia gniazdo, na którym czekały już łopaty i sadzonki dębów.

Leśnicy z Miradza każdego roku goszczą dzieci i młodzież na różnorakich akcjach promujących nasze lasy poprzez ich sadzenie, np. „1000 drzew na minutę”, sadzenie lasów dla Niepodległej lub Wspólne sadzenie lasu. Taka forma ukazywania lasów, pracy w lesie, potrzeby ich pielęgnacji przez leśników należy niewątpliwie do najbardziej efektywnych jeśli chodzi o wpajanie młodym ludziom faktów na temat pracy leśnika. Dodatkowo powierzchnie (zwłaszcza te w pobliżu ścieżki edukacyjnej), które posadziły poszczególne klasy z różnych szkół zostają oznaczone pamiątkową, niewielką tabliczką z datą oraz notatką kto posadził dany fragment lasu. Taka forma uhonorowania dzieci i młodzieży cieszy się dużą popularnością, gdyż po latach mogą one odwiedzić konkretne miejsce, w którym wraz z koleżankami i kolegami sadzili drzewka i zobaczyć jak wyrosły.