Aktualności Aktualności

TESTOWE MIEJSCE POSTOJU POJAZDÓW "KOPCE"

Nadleśnictwo Miradz oddało do użytku zrewitalizowane leśne miejsce postojowe w pobliżu szosy krajowej nr 15. Dzięki nowej infrastrukturze i utwardzonemu podłożu stara lokalizacja zyskała znacznie i mamy nadzieję, że przypadnie do gustu podróżnym, którzy zjadą z trasy aby odpocząć.

Zmiana w zagospodarowaniu terenu miejsca postojowego odbyła się w ramach programu Lasów Państwowych pn. „Aktywne udostępnianie lasu” (AUL). Opisywane miejsce postojowe zlokalizowane jest w leśnictwie Kurzebiela, w wyodrębnionym kompleksie zwanym lokalnie "Kopce"  w odległości ok. 3,5 km od Kwieciszewa i ok. 5 km od Strzelna.

Projekt całości nowej infrastruktury turystycznej, która zagospodarowuje miejsce postojowe został opracowany na zlecenie Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Punkt w Nadleśnictwie Miradz jest jedną z dwóch lokalizacji tego typu nowych urządzeń w Polsce.

Powierzchnia 0,05 ha miejsca postojowego została podzielona na strefę rekreacyjną oraz strefę parkingowo – manewrową. Punkt został wyposażony w: solidną altanę ze stołem oraz ławami dla 8 osób, dwa ławostoły, kosze na śmieci, stojak na rowery, koniowiązy oraz toaletę. Dodatkowo są również dwa witacze (stelarze na tablice informacyjne oraz regulamin korzystania z miejsca) oraz drewniane ogrodzenie modułowe. Strefa parkingowa posiada oznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Wykonane i umieszczone w terenie elementy infrastruktury turystycznej zostały skrupulatnie odebrane pod kątem zgodności z projektem przez pracowników nadleśnictwa. Odbiór wypadł, poza kilkoma drobnymi niedociągłościami (które zostaną poprawione przez wykonawcę) pozytywnie i od tego momentu miejsce postojowe wraz z całą infrastrukturą weszło w okres testowania, któremu podlegają wszystkie nowe urządzenia. W przypadku spełnienia oczekiwanych wymagań (na to liczymy!), chodzi m.in. o wytrzymałość urządzeń, podobna infrastruktura pojawi się na wielu leśnych miejscach postoju w innych nadleśnictwach w Polsce.

Leśnicy z Miradza życzą wszystkim podróżującym krajową 15-stką miłego wypoczynku wśród drzew podczas przerwy w trasie.