Aktualności Aktualności

Śmieci w lesie ciągle dużo

Powszechnie wiadomo – niestety – że zaśmiecenie niektórych naszych lasów wcale nie jest małe. Aby choć trochę temu zaradzić około 100 osób postanowiło pomóc leśnikom w oczyszczeniu ze śmieci kilku leśnych fragmentów w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”.

W dniach 20 i 21 września leśnicy z Miradza wraz młodzieżą i wychowawcami ze szkół podstawowych w Stodołach i Ciechrzu oraz harcerzami ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie spotkali się w lasach w pobliżu Jeziora Łąkie oraz w lesie Wymysłowickim pod Ciechrzem. Celem było uprzątnięcie wywożonych przez ludzi do lasu i nad jezioro śmieci. Młodzież i ich opiekunowie wyposażeni w worki i ochronne rękawiczki zebrali kilkadziesiąt 120-litrowych worków odpadów. Dzięki tej akcji, uczniowie przysłużyli się Miradzkim lasom bardzo, jednak duża ilość zebranych śmieci, niestety, dobrze nie świadczy o lokalnej społeczności, która ciągle traktuje tereny leśne jako miejsce pozbywania się różnego rodzaju odpadów. Pomimo prowadzonej przez samorządy lokalne i wielu ludzi w gospodarstwach domowych segregacji odpadów ciągle duża ilość śmieci trafia do naszych lasów.

W przypadku akcji z cyklu „Sprzątanie Świata” należy zapamiętać, że leśnicy w żaden sposób nie starają się uprzątać śmieci przy pomocy „darmowej siły” młodych ludzi. Akcje z udziałem młodzieży i dzieci mają wymiar czysto edukacyjny – a wiadomo, że jak się coś zobaczy lub czegoś praktycznie doświadczy wówczas mocniej zapadnie w pamięć. Każdego roku Nadleśnictwo Miradz – jak każda jednostka Lasów Państwowych – sprząta i wywozi śmieci z lasów wydając na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych.