Aktualności Aktualności

Praca i szkolenie w gościnnych Borach Tucholskich

W dniach 4 i 5 kwietnia pracownicy Nadleśnictwa Miradz odwiedzili Bory Tucholskie. Celem wyjazdu było szkolenie z hodowli lasu, które miało dwojaki wymiar …

… PRAKTYCZNY bo wszyscy uczestnicy sadzili las na poklęskowych obszarach w Nadleśnictwie Czersk oraz MERYTORYCZNY, tj. na podstawie przykładów w terenie leśnicy z Kujaw zapoznali się m.in. z problemami dotyczącymi zagospodarowania terenów zniszczonych przez trąbę powietrzną w Nadleśnictwie Trzebciny w 2012 roku.

Nadleśnictwo Czersk było jednym nadleśnictw, które 11 sierpnia 2017 roku zostało poważnie zniszczone przez nawałnicę. Drzewostany zostały tutaj uszkodzone na powierzchni ok. 8000 ha, użytkowaniem rębnym objęto połowę z podanej powierzchni a obszar do odnowienia został ustalony na ok. 3800 ha!

Posadzić las na takiej powierzchni to nie lada wyzwanie. Na ogromnych, sięgających po horyzont terenach pracują sadzarki oraz wielu ludzi. Są to pracownicy zakładów usług leśnych ale także grupy osób dla których powrót lasu na zniszczone tereny jest niezwykle ważny. Wszak Nadleśnictwo Czersk to część Borów Tucholskich, odwiecznej krainy sosny bez której mieszkańcy regionu nie wyobrażają sobie życia. Przy sadzeniu pomagają społecznie leśnikom z Borów zorganizowane grupy, m.in. szkoły, pracownicy samorządów, druhowie ochotniczych Straży Pożarnych a także leśnicy z innych regionów, szczęśliwie przez nawałnicę z 2017 ominiętych. Dla grupy leśników z Nadleśnictwa Miradz (poza nadleśniczym, który z Borów Tucholskich pochodzi) sadzenie sosny pod tzw. kostur było swoistym szkoleniem, gdyż na żyznych kujawskich ziemiach sadzi się głównie gatunki liściaste w dołek wykopany szpadlem.

                Korzystając z okazji przyjazdu w Bory Tucholskie nadleśniczy Janusz Kaczmarek przedstawił i pokazał załodze z Miradza wiele istotnych kwestii dotyczących praktycznej hodowli lasu. Szkolenie przeprowadził w Nadleśnictwie Trzebciny, w tym m.in. na powierzchni po nawałnicy z 2012 roku. Jednym z tematów szkolenia były sposoby odnawiania dużych obszarów (także poklęskowych) oraz umiejętne wykorzystywanie m.in. „mikrosiedlisk”, nachylenia terenu, pozostałych na powierzchni kęp i pojedynczych drzew w celu urozmaicenia składów gatunkowych planowanych upraw. Nadleśniczy zwracał także uwagę na wzbogacanie składu gatunkowego oraz uproduktywnianie powierzchni słabszych drzewostanów poprzez wprowadzanie podsadzeń produkcyjnych.

                Uczestnicy wyjazdowego szkolenia do Nadleśnictwa Czersk i Trzebciny jednomyślnie twierdzą, że tego typu przedsięwzięcie to zarówno pomoc kolegom w potrzebie oraz szansa na wymianę doświadczeń w bogatej tematycznie dziedzinie gospodarki jaką jest niewątpliwie leśnictwo.