Aktualności Aktualności

ORNITOLOGICZNY RARYTAS NA KUJAWACH

Po raz pierwszy w Polsce, na polu pod Strzelnem, zaledwie 6 km od siedziby Nadleśnictwa Miradz pojawiła się CZAJKA SZPONIASTA.

W  niedzielę 24 września na śródpolnej kałuży zauważony został niezwykle interesujący ptak - czajka szponiasta (Vanellus spinosus). Jest to ptak z rzędu siewkowych, „kuzynka” znanej powszechnie czajki, która występuje wśród łąk i pól naszego kraju. Ubarwieniem różni się jednak od naszej czajki wyraźnie. Gatunek ten, z wierzchu płowo – brązowy posiada bardzo kontrastowo ubarwioną głowę i przód ciała. Czarna czapeczka połączona pasem na gardle z czarnym brzuchem kontrastują z białymi policzkami i karkiem. Lotki również są czarne, z wierzchu oddzielone wyraźnym białym pasem od brązowych pokryw skrzydeł i grzbietu. Ogon u nasady biały, zakończony jest szerokim czarnym pasem.

 Czajka szponiasta to dla polskiej awifauny gatunek niemal egzotyczny, żyje głównie w północnej i wschodniej Afryce oraz na bliskim wschodzie. Towarzyszy hipopotamom biegając po błotach afrykańskim rzek i jezior. Niewielka populacja tych ptaków zakłada swoje gniazda również w Turcji oraz północno – wschodniej Grecji. Pomimo tego czajka szponiasta jest gatunkiem, który nie migruje w kierunku środkowej i północnej Europy, stąd pojawienie się osobnika na Kujawach jest niezwykle interesującym faktem jeśli chodzi o przyrodnicze obserwacje.

Opisywane stwierdzenie zweryfikowane zostanie przez Komisję Faunistyczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – sekcję ornitologiczną pod kątem ustalenia czy osobnik czajki szponiastej jest uciekinierem z niewoli (np. z ogrodu zoologicznego), czy może jest dzikim ptakiem, którego przylot na północ od swojego areału występowania spowodowały np. złe warunki pogodowe. Jeżeli Komisja Faunistyczna uzna, że zaobserwowana czajka jest dzikim osobnikiem to będzie to pierwsze udokumentowane stwierdzenie tego gatunku w Polsce a tym samym zwiększy się ilość gatunków ptaków zaliczonych do krajowej awifauny.

Jeżeli chodzi o nazwę tej czajki „szponiasta” to prawdopodobnie pochodzi od faktu, że na zgięciach skrzydeł (na przegubiach skrzydeł) występuje ostry, rogowy wyrostek – szpon. Badacze Afryki w XVIII wieku sądzili, że ptaki te zmuszają swymi kolczastymi wyrostkami krokodyle nilowe do otwarcia paszczy po prostu je kłując.