Aktualności Aktualności

NARADA STRAŻY POŻARNYCH, POLICJI I LEŚNIKÓW W NADLEŚNICTWIE MIRADZ

14 marca w siedzibie Nadleśnictwa Miradz odbyła się narada poświęcona problematyce przeciwpożarowej. Leśnicy wraz z przedstawicielami Straży Pożarnych podsumowali sytuację pożarową w roku 2018.

              Rok 2018 był wyjątkowo suchy ...

... był także upalny - ilość odnotowanych opadów na stacji pomiarowej w Toruniu nie przekroczyła 380 mm (przy wieloletniej przeciętnej rocznej wynoszącej ok. 540 mm). Po niemal bezśnieżnej zimie na Kujawach akcja bezpośrednia i związane z nią dyżury przeciwpożarowe w nadleśnictwie rozpoczęły się już od 1 marca.

W ubiegłym roku Nadleśnictwo Miradz dotknęły dwa pożary lasu. W leśnictwie Rożniaty i w leśnictwie Ostrowo spłonęło razem 0,85 ha lasu. Spaliły się młode lasy (uprawy) stąd straty wyniosły ok. 10 tys. zł. Jeśli chodzi o lasy 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu to w roku 2018 odnotowano aż 236 pożarów (przy zaledwie 40 w 2017 r.). Łączne straty finansowe z tego powodu wyniosły ok 550 tys. zł.

          Narada w nadleśnictwie była dobrą okazją do omówienia wspólnie ze strażakami stopnia przygotowania terenów leśnych do walki z ewentualnymi pożarami. Leśnicy utrzymują następującą infrastrukturę ppoż.: Punkt alarmowo – dyspozycyjny (tzw. PAD), w którym obserwator w czasie pełnionego dyżuru obserwuje powierzchnie leśne za pomocą kamery zainstalowanej na ponad 30-metrowej wieży obserwacyjnej, bazę z podstawowym sprzętem ppoż., 4 punkty czerpania wody z placami manewrowymi dostosowane do napełnienia dużych, strażackich wozów ratowniczo-gaśniczych, 7 przygotowanych tzw. dojazdów pożarowych o łącznej długości niemal 34 km oraz system łączności (radiotelefony i telefony komórkowe). Dodatkowo w Leśnej Bazie Lotniczej pod Toruniem w gotowości są samoloty gaśnicze typu Dromader.

                Istotna rola ćwiczeń ppoż. na terenach leśnych.

W dalszej części narady przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz OSP ze Strzelna i Jezior Wielkich wraz z leśnikami omówili zalety ćwiczeń przeciwpożarowych. Wstępnie postanowiono, że ćwiczenia z udziałem jednostek OSP i PSP odbędą się w lasach nadleśnictwa w roku 2019. Ostatnio straże ćwiczyły gaszenie pożarów lasów i domków letniskowych na obszarach leśnych jesienią 2016 r. oraz latem 2017 r. Podczas gaszenia symulowanych pożarów strażacy zapoznają się z topografią lokalnych terenów leśnych, lokalizacją punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych.

                „Czym skorupka za młodu …”

Ważnym punktem narady było omówienie doniosłej roli prowadzonej przez leśników edukacji dzieci i młodzieży. Omówiono prowadzone formy edukacji leśnej, która ma m.in. na celu wpajanie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej w lasach oraz odpowiedniego reagowania w przypadku zauważenia pożaru.

                Obok pożarów także szkodnictwo leśne.

Na spotkaniu w Nadleśnictwie Miradz, na które przybył także komendant komisariatu policji w Strzelnie strażnicy leśni przedstawili analizę szkodnictwa leśnego za rok 2018. Komendant Straży Leśnej omówił, że w roku ubiegłym nałożonych zostało 25 mandatów. Dotyczyły one głównie kierowców łamiącym zakaz wjazdu do lasu ale także sprawców zaśmiecania lasów. Niestety ten niechlubny proceder ciągle ma miejsce i Lasy Państwowe ponoszą każdego roku niemałe koszty na sprzątanie obszarów leśnych. Ludzie wyrzucający do lasu śmieci wszelakiego rodzaju powinni zdawać sobie sprawę, że oprócz fizycznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego powodują także zanieczyszczenie chemiczne gleby, roślin, trują zwierzęta, powodują wzrost zagrożenia pożarowego i przyczyniają się do spadku atrakcyjności lokalnych miejsc dla turystów, którzy wpływają na rozwój gospodarczy tzw. prowincji.

Na terenie Nadleśnictwa Miradz w roku 2018 odnotowane zostały także dwa przypadki kłusownictwa (nielegalnie zastrzelone zostały dwa jelenie).

             Na naradzie omówiono zalety wspólnego patrolowania obszarów leśnych przez policję wraz ze strażą leśną. Komendant policji ze Strzelna powiedział, że ta praktyka będzie kontynuowana, zwłaszcza w okresie wiosenno – letnim głównie w okolicach otoczonej lasami miradzkimi letniskowej miejscowości Przyjezierze.

            Wczesna wiosna i gorące, suche lato to najbardziej palne okresy w roku. Statystycznie właśnie wówczas ma miejsce najwięcej pożarów lasów – w 2018 r. na terenie RDLP w Toruniu 80% z 236 pożarów wybuchało od kwietnia do sierpnia.

U progów wiosny, kiedy wegetacja dopiero rusza musimy wszyscy pamiętać, że suche trawy, trzciny a w konsekwencji także lasy bardzo łatwo płoną. Nie wolno zatem podejmować jakichkolwiek prób wypalania traw – bo trzeba zrobić porządek, bo będzie lepiej rosło, bo tak zawsze ktoś czynił – ogień niszczy życie wśród roślin, zabija mniejsze ale często także i większe zwierzęta, niszczy edafon glebowy i co najgorsze zwykłe podpalenie traw gdzieś na miedzy w pobliżu lasu skończyć się może pożarem lasu. A jak pali się las to zagrożone jest życie i zdrowie ludzi, którzy będą walczyć z ogniem.

            Na koniec – Pamiętajmy o alarmowych numerach telefonów, zwłaszcza 998 oraz 112. Pomoc ludzi, którym zależy na naszym wspólnym dobru jakim są lasy jest dla leśników nieoceniona i każdy telefon o zauważeniu ognia w lesie jest bardzo ważny i często dzięki takim informacjom właściwe służby docierają na czas i gaszą ogień w zarodku lub zanim rozwinie się w duży pożar.