Aktualności Aktualności

NARADA PRZECIWPOŻAROWA W NADLEŚNICTWIE MIRADZ

Marzec to w nadleśnictwie czas uzgodnień i przygotowań do rozpoczynającego się okresu wzmożonego zagrożenia pożarowego.

          Na naradę przeciwpożarową, w dniu 14 marca do Nadleśnictwa Miradz przybyli przedstawiciele powiatowych państwowych straży pożarnych z Mogilna i Inowrocławia, prezes ochotniczej straży pożarnej z Jezior Wielkich, komendant komisariatu Policji w Strzelnie wraz z zastępcą oraz przedstawicielka Jednostki Wojskowej nr 1523 z Inowrocławia. Nadleśniczy Andrzej Kaczmarek wraz z zastępcą Romanem Pawlakiem przedstawili sytuację pożarową za rok 2017 przy czym Pan Pawlak szczegółowo omówił analizę ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Miradz, także na tle Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

          W roku 2017 na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Miradz nie wystąpiły pożary lasu. Nie było także pożarów powierzchni nieleśnych, m.in. trzcinowisk oraz budynków i budowli w nadleśnictwie. Taka statystyka niewątpliwie cieszy bardzo, nie upoważnia jednak do stagnacji i braku gotowości. W związku z tym od dnia 15 marca br. rozpoczęły się dyżury w punkcie alarmowo – dyspozycyjnym (tzw. PAD), w którym to tereny leśne obserwowane są przy pomocy cyfrowej kamery umieszczonej na dostrzegalni przeciwpożarowej w pobliżu siedziby nadleśnictwa. W lasach uporządkowane zostały pasy przeciwpożarowe a do końca marca napełnione zostaną dwa zamknięte zbiorniki – punkty czerpania wody w leśnictwach Wycinki i Rożniaty.

          Jeśli chodzi o zabezpieczenie terenów leśnych przed pożarami w 2017 roku to Nadleśnictwo Miradz w okresie akcji bezpośredniej utrzymywało 8,22 km pasów ppoż., porządkowało powierzchnie w ramach profilaktyki ppoż. na pow. niemal 173 ha, utrzymywało PAD (punkt alarmowo dyspozycyjny wraz z dostrzegalnię przeciwpożarową) oraz 4 punkty czerpania wody. Przygotowanie przeciwpożarowe nadleśnictwa kontrolowane było przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Mogilna i Inowrocławia. Kontrole nie wykazały zaniedbań, a drobne uchybienia i usterki usunięte zostały od ręki.

         Zebrani na naradzie omówili przeprowadzone na terenie nadleśnictwa w dniu 29.06.2017 r.  ćwiczenia taktyczno – bojowe zorganizowane przez PSP w Mogilnie. Udział w nich wzięło 7 jednostek OSP oraz strażacy z PSP w Mogilnie. Ćwiczenia odbyły się na terenie leśnictwa Wysoki Most z wykorzystaniem punktu czerpania wody nad Jeziorem Czyste. Podobne ćwiczenia strażackie na terenach leśnych Nadleśnictwa Miradz planowane są także w 2018 roku.

          W roku 2017 Nadleśnictwo Miradz udzieliło wsparcia w formie darowizn 10 lokalnym jednostkom OSP oraz 1 jednostce PSP.

          Narada była również sposobnością do podsumowania propagandowej działalności, którą prowadzą leśnicy w temacie ochrony ppoż. Zaliczają się tutaj zajęcia z dziećmi i młodzieżą na ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej (w 2017 roku ścieżkę odwiedziło w sumie 1160 osób), spotkania w szkołach (w 15 placówkach uczestniczyło ok. 600 osób) oraz rozpropagowywanie różnego rodzaju ulotek i gadżetów o tematyce przeciwpożarowej.          

        U progu wiosennego sezonu leśnicy apelują do wszystkich korzystających z lasu o rozwagę, a w przypadku zauważenia pożaru prosimy o szybkie informowanie o zdarzeniu właściwych służb – straży pożarnej, miejscowego leśniczego, biura nadleśnictwa lub policji.