Aktualności Aktualności

LEŚNICY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

Wiosną leśnika spotkać można nie tylko w lesie. Jest to także okres intensywnej pracy leśnych edukatorów. Spośród licznych spotkań z dziećmi na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Miradzu, koniec maja upłynął pod znakiem zajęć w podstawówce w Kruszwicy oraz Konkursu Ekologicznego o „Czterolistną Koniczynkę” w Mogilnie.

Placówką w Kruszwicy, która zaprosiła leśnika z Nadleśnictwa Miradz aby poprowadził zajęcia z dziećmi była Szkoła Podstawowa nr 1. Prelegent przygotował i przedstawił niezwykle ciekawą prezentację, która poruszała podstawowe zagadnienia na tematy leśne. Na przykład leśnik mówił, że lasów w Polsce przybywa i wyjaśniał dlaczego tak się dzieje mimo opinii, że przecież lasy się wycina. Ważnym punktem spotkania było wspólne z dziećmi przedstawienie zalet i zastosowań drewna w gospodarce i życiu człowieka. W tym punkcie należycie zaznaczony został fakt, że DREWNO JEST Z LASU i że to w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie zasobami leśnymi.  Nie zabrakło opowieści o zwyczajach leśnych mieszkańców – jeleni, saren, dzików i wielu innych.

W Mogilnie natomiast ostatni dzień maja 2019 r. w Przedszkolu nr 3 upłynął pod hasłem XIII Konkursu Ekologicznego o „Czterolistną Koniczynkę”. Do konkursu przystąpiły drużyny z: Zespołu Szkół Przedszkola w Dąbrowie, Przedszkola w Wylatowie, Przedszkola nr 1 w Mogilnie, Przedszkola nr 2 w Mogilnie, Przedszkola „Bajka” w Gębicach oraz Przedszkola nr 3 w Mogilnie.

Tym razem leśnik z Nadleśnictwa Miradz, Paweł Kaczorowski czuwał nad prawidłowym przebiegiem konkursu jako członek jury. Wraz z Panią Małgorzatą Stawicką ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie sędziowie mieli pełne ręce roboty w ocenie rywalizujących przedszkolaków. XIII edycję konkursu wygrała drużyna z Przedszkola w Gębicach. Zwycięzcy wraz ze wszystkimi uczestnikami konkursu otrzymali wspaniałe nagrody, które ufundowało między innymi Nadleśnictwo Miradz.

Konkurs o „Czterolistną Koniczynkę” zapisał się w kalendarzu edukacyjnych imprez dla dzieci w Powiecie mogileńskim  jako przedsięwzięcie, które niewątpliwie kształtuje postawy proekologiczne wśród najmłodszych (dbałości o środowisko naturalne poprzez np. segregację odpadów, oszczędności wody, energii itp.) oraz zachęca do poznawania świata przyrody, który nas wszystkich otacza. Na koniec należy podziękować organizatorkom z Przedszkola nr 3, zwłaszcza Paniom Lidii Dembińskej oraz Ewie Kraśnej, które przygotowały dla dzieci mnóstwo zagadek, łamigłówek, pytań, ćwiczeń oraz zabaw ruchowych. Całość została sprawnie logistycznie spięta, tak że nikt, nawet najmłodszy uczestnik nawet nie zauważył upływu ponad dwóch godzin rywalizacji.

         Już teraz czekamy na następną edycję konkursu o „Czterolistną Koniczynkę” w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie.