Aktualności Aktualności

KORNIK NIE ODPUSZCZA

Kolejne powierzchnie świerkowych drzewostanów zamierają zaatakowane przez korniki. Aby przyspieszyć usuwanie zamierających świerczyn w leśnictwie Ostrowo zastosowano harwestera.

       Wycięcie i wywiezienie z lasu zasiedlonych przez kornika drukarza drzew jest tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie rozmiaru gradacji szkodnika. W Nadleśnictwie Miradz, w leśnictwach Ostrowo i Wysoki Most od 2015 roku leśnicy walczą z licznie występującym kornikiem, który dziesiątkuje w szybkim tempie drzewostany świerkowe. Na naszej stronie już kilka razy informowaliśmy o problemie (czytaj tutaj: link 1, link 2, link 3), który niestety ciągle spędza leśnikom sen z powiek oraz o stosowanych metodach eliminacji szkodnika.

     Obecnie przy dużej skali zagrożenia zasiedleniem kolejnych połaci świerczyn w leśnictwie Ostrowo podjęta została decyzja wykorzystania harwestera w celu szybkiego wycięcia zasiedlonych, nie pojedynczych drzew, lecz całych zamierających gniazd świerkowych. Pozyskany w ten sposób surowiec zostanie w pierwszej kolejności wywieziony do zakładów celulozowych, aby nie dopuścić do wylotu rozwijających się pod korą korników kolejnego już w tym roku pokolenia.

      W ostatnich latach, kiedy Kujawy często dotykają susze atmosferyczne wraz z ciągłym problemem jakim jest osuszanie ogromnych obszarów przez funkcjonujące w pobliżu Nadleśnictwa Miradz odkrywki węgla brunatnego, zanikanie świerczyn stało się faktem. Świerk jest gatunkiem drzewa, który botanicy zaliczają do grupy tzw. mezohigrofitów, czyli o istotnie wyższym od umiarkowanego zapotrzebowania na wodę. Do tej grupy należy również m.in. topola czarna, brzoza omszona, wierzba biała, wierzba krucha i wiąz szypułkowy. Przesuszone lasy, zwłaszcza te z dużym udziałem świerka słabną, chorują i stają się łatwym celem dla tzw. szkodników wtórnych. Takim szkodnikiem jest drukarz, którego populacja w tak sprzyjających warunkach rozwija się w sposób lawinowy. Leśnicy, aby poprawić zdrowotność lasów na Kujawach prowadzą stopniową przebudowę drzewostanów iglastych w tym świerkowych. Oznacza to, że w miejsca, takie jak to widoczne na zdjęciach powyżej, po wycięciu świerków sadzone są różne gatunki drzew liściastych, np. dęby, buki, klony, lipy. Jako gatunki, nie będące w wachlarzu zainteresowania kornika drukarza zapewnią ciągłość lasu w miejscach nękanych dzisiaj przez te szkodniki.