Aktualności Aktualności

EKSPLOZJA RÓŻOWEGO KWITNIENIA

Dzięki prowadzonemu przez leśników corocznemu monitoringowi znanych miejsc występowania roślin chronionych znaleziono nowe, prawdopodobnie najliczniejsze stanowisko lilii złotogłów w lasach miradzkich.

Lilia złotogłów - określana w fachowej literaturze botanicznej jako roślina rzadka lub dość rzadka w kraju znana jest leśnikom w Nadleśnictwie Miradz, rośnie na wielu stanowiskach stanowiąc niewątpliwą ozdobę wczesnoletniego lasu. Na Kujawach roślina ta kwitnie głównie w czerwcu i jest wówczas stosunkowo łatwo wykrywalna w terenie. Pomimo tego warte odnotowania jest znalezisko, którego dokonał leśniczy leśnictwa Przedbórz. Na powierzchni ok. 0,50 ha prześwietlonej, ciepłolubnej dąbrowy znalazł stanowisko liczące przynajmniej 65 okazów tej należącej do najpiękniejszych roślin polskich lasów.

Widny fragment dębowego lasu z napotykaną niemal „co krok” kwitnącą lilią stanowi nie lada ciekawostkę stanowiącą o dużych walorach przyrodniczych jakie można podziwiać w Nadleśnictwie Miradz.

Uwaga!

Pięknie kwitnąca lilia złotogłów jest gatunkiem prawnie chronionym, stąd zabronione jest zrywanie kwiatów lub wykopywanie całych roślin w celach ozdobnych. Należy pamiętać, że jest to dziki element naszej flory i najpiękniej prezentuje się w lesie.

Kilka informacji o gatunku.

Lilia złotogłów (Lilium martagon L.) – gatunek byliny z rodziny liliowatych (Liliaceae). Występuje w Europie i Azji. Uprawiana jest też jako roślina ozdobna, poza tym wykorzystywana jest jako roślina lecznicza. Spotykana w rzadkich, widnych lasach, głównie grądach (zwłaszcza subkontynentalnym) i buczynach, zwłaszcza nawapiennych, storczykowych, poza tym w dąbrowach świetlistych, kwaśnych dąbrowach podgórskich i borach mieszanych, a poza lasami w zaroślach, wśród ziołorośli i traworośli. Występuje także w górach w wyższych położeniach w zaroślach kosodrzewiny oraz na halach, na trawiastych miejscach wśród skał.
Jeśli chodzi o typologię siedlisk leśnych to lilia złotogłów preferuje siedlisko lasu mieszanego świeżego (LMśw) i rośnie w miejscach półcienistych, na glebach piaszczysto-gliniastych i gliniastych świeżych. Gatunek ten jest byliną, która wytwarza cebule. Roślina kwitnie od czerwca do lipca lub nawet połowy sierpnia. Wabi owady nie tylko dużymi i barwnymi kwiatami, ale również zapachem. Szczególnie intensywnie pachnie wieczorem i nocą. Dostęp do nektaru mają tylko owady długotrąbkowe, dlatego kwiaty lilii zapylane są przez motyle dzienne i nocne, głównie z rodziny zawisakowatych, m.in. przez fruczaka gołąbka. Lilia złotogłów to roślina okazała osiągająca od ok. 40 cm do nawet 150 cm wysokości.