Aktualności Aktualności

BOBRY NAD JEZIOREM CZYSTYM

Ubóstwo cieków wodnych wcale nie oznacza braku najbardziej znanych wodnych inżynierów w świecie zwierząt – bobrów. Od niedawna zasiedlają bezodpływowe Jezioro Czyste położone w środku największego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Miradz.

Spadek poziomu wód gruntowych i powierzchniowych na Kujawach przyczynił się do wyschnięcia większości oczek wodnych, bagien i rowów w lasach nadleśnictwa. Deszczowy rok 2017 nie był w stanie przyczynić się do przywrócenia równowagi wodnej. Dopiero jesienią, po ustaniu wegetacji, w niektórych miejscach woda zaczęła powoli wracać. Wspomniany powrót wody oznacza jedynie niewielkie i powolne wypełnianie się rowów i kanałów spływem z polnych melioracji. Podsumowując powyższe, główny kompleks leśny Nadleśnictwa Miradz położony pomiędzy Strzelnem, Gębicami, Wójcinem i Jeziorami Wielkimi, ubogi w wody powierzchniowe nie stanowi atrakcyjnego miejsca dla występowania bobrów. Mimo tego te największe z krajowych gryzoni potrafiły przedostać się na Jezioro Czyste. Ze śladów bytowania zwierząt nad tym jeziorem wnioskować można, że jeden lub dwa osobniki przybyły do zbiornika w bieżącym roku. Bobry wychodzą na wilgotne brzegi i ścinają osiki, a teraz jesienią także cienkie gałązki łozy, które wciągają do wody. Najprawdopodobniej robią sobie zapasy na zimę w formie tzw. zimochowów. 

Jak na razie bobry z Jeziora Czystego nie wyrządzają szkód w lasach, takich z jakimi boryka się wiele nadleśnictw oraz gmin w kraju, tzn. podtapianie łąk, pól, lasów, ścinanie drzew na dużych połaciach oraz kopanie nor w różnego rodzaju nasypach i groblach.