Aktualności Aktualności

AKCJA "sadziMY" ZAKOŃCZONA

26 kwietnia upłynął w Nadleśnictwie Miradz po hasłem #sadziMY. Było to ogólnokrajowa akcja, którą zainicjował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Akcja, dzięki której każdy chętny mógł otrzymać i posadzić swoje własne drzewko obejmowała wszystkie nadleśnictwa w kraju. W siedzibie nadleśnictwa w Miradzu leśnicy przygotowali 250 sadzonek drzew dwóch rodzimych gatunków, mianowicie: świerka pospolitego i dębu szypułkowego.

         Już od rana w biurze nadleśnictwa nie brakowało chętnych aby odebrać drzewka. Zaledwie w ciągu kilku godzin cały przygotowany sort sadzonek został rozdany. Leśnicy, którzy zajmowali się wydawaniem drzewek byli pozytywnie zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem społeczeństwa, w tym zorganizowanych grup jak np. przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Strzelnie. Dzięki akcji na terenie wspomnianej placówki zostało posadzone przez dzieciaki świerkowe zadrzewienie – co niewątpliwie jest cenną inicjatywą pracowników przedszkola. W sadzeniu pomagał dzieciom leśniczy leśnictwa Wycinki Sebastian Pułkownik.

               

Tego samego dnia na terenie Nadleśnictwa Rytel – najbardziej dotkniętego klęską zniszczeń huraganowych w 2017 r. ze wszystkich nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą wzięli udział w sadzeniu lasu. Było to największe wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji ”sadziMY” pod nazwą „Odnawiamy las po klęsce”. Obok prezydenta RP drzewka sadzili także minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister i Główny Konserwator Przyrody Pani Małgorzata Golińska a także przedstawiciele Lasów Państwowych w osobach Pana Andrzeja Koniecznego – dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz Pana Bartosza Michała Bazeli, dyrektora RDLP w Toruniu na czele.

W tym niezwykłym przedsięwzięciu na terenie leśnictwa Jakubowo, które niemal całkowicie zostało zmiecione przez wichurę przed dwoma laty, dęby sadziło ponad 1000 osób. Wśród sadzących, oprócz wymienionych wyżej, były liczne grupy służb mundurowych, m.in. wojsko, straż graniczna, państwowe i ochotnicze straże pożarne a także harcerze, grupy studentów, przedstawiciele Ligi Ochrony Przyrody, przedstawiciele administracji państwowej oraz lokalni mieszkańcy. Na powierzchni nie zabrakło oczywiście leśników z wielu nadleśnictw, którzy zarówno czuwali nad właściwym sadzeniem oraz sami brali udział w pracach. Po dwóch dniach ciężkiej pracy w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych – wysoka temperatura oraz wszechobecny kurz, z którym próbowali walczyć strażacy, posadzone zostało około 300 tys. drzewek na powierzchni około 100 ha.

Warto tutaj zaznaczyć istotny akcent Nadleśnictwa Miradz, mianowicie, aż 1/3 sadzonek tj. 100000 szt. pięknych dębów szypułkowych zostało wyhodowanych na szkółce leśnej w leśnictwie Wysoki Most na Kujawach.

Krótka fotorelacja z wielkiego sadzenia „Odnawiamy las po klęsce” zostanie zamieszczona w następnym artykule.