Aktualności Aktualności

25-LECIE UTWORZENIA PARKU KRAJOBRAZOWEGO "NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA"

Rocznicę 25-lecia utworzenia obchodził Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Z tej okazji dyrektor parku Andrzej Sieradzki zorganizował w Kruszwicy konferencję poświęconą historii, walorom przyrodniczym i kulturowym jednostki.

Rocznicę 25-lecia utworzenia obchodził Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Z tej okazji dyrektor parku Andrzej Sieradzki zorganizował w Kruszwicy konferencję poświęconą historii, walorom przyrodniczym i kulturowym jednostki.  

Z racji, że granice parku krajobrazowego NPT wpisują się w zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa Miradz, a niemal wszystkie lasy i duże obszary bagien wokół jeziora Gopło wchodzą w skład leśnictwa Rożniaty (dot. woj. Kujawsko-pomorskiego) na jubileuszowej konferencji w dniach 5 i 6 października nie zabrakło delegacji leśników z Miradza pod przewodnictwem nadleśniczego Andrzeja Kaczmarka.

Sesja referatowa spotkania odbyła się w sali konferencyjnej Zajazdu u Piasta Kołodzieja w Kruszwicy. Na początku dyrektor parku Pan Andrzej Sieradzki odebrał wiele życzeń i gratulacji od licznie przybyłych delegacji z różnych instytucji. Wymienić tutaj należy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego z wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą na czele, Regionalnego Konserwatora Przyrody Pana Marka Machnikowskiego oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. Ponadto na konferencji nie zabrakło pracowników Służb Parków Krajobrazowych z różnych części kraju, leśników, przedstawicieli lokalnych oddziałów PTTK, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, wodnych służb ratunkowych oraz świata nauki.

Po oficjalnym otwarciu konferencji i podziękowaniu za życzenia dyrektor Andrzej Sieradzki oddał głos gościom, którzy mieli przygotowane referaty. Na początku wystąpił pierwszy dyrektor i jednocześnie współinicjator utworzenia Parku Krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia” Roman Wróblewski. W swoim wystąpieniu emerytowany dyrektor przybliżył zebranym historię powstawania parku. Jako drugi głos zabrał Dariusz Kurzawa – wicemarszałek woj. Kujawsko-pomorskiego, który opowiedział o wielkim znaczeniu Gopła i ziem otaczających jezioro w kształtowaniu się początków państwa polskiego.

            Zaproszony Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy Pan Marek Machnikowski opowiedział o położonym na terenie parku krajobrazowego rezerwacie przyrody o tej samej nazwie, czyli „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Rezerwat został utworzony w 1967 roku czyli w bieżącym mija 50 lat od jego powstania.

                W dalszej części konferencji, po przerwie, walory przyrodnicze Nadgopla omówili w swoich wystąpieniach Panowie: dr inż. Piotr Indykiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Julian Chmiel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy z prelegentów przybliżył gościom faunę ptaków Nadgopla, omówił trendy liczebnościowe wielu gatunków i przestawił wiele ciekawostek na temat herbowego gatunku dla parku krajobrazowego NPT, czyli gęgawy. Prof. Julian Chmiel natomiast skupił się na często unikatowej florze parku, którą badał nad Gopłem osobiście.

                Po zakończonej dyskusją sesji referatowej goście zostali zaproszeni przez dyrektora Andrzeja Sieradzkiego na zwiedzanie Mysiej Wieży, półwyspu Rzępowskiego oraz Kolegiaty św. Piotra i Pawła.

                Drugi dzień konferencji upłynął, dosłownie, na rejsie po Gople statkiem „Rusałka” oraz sesji terenowej na Płw. Potrzymiech. Goście mieli okazję zobaczyć i docenić krajobrazowe i przyrodnicze walory jeziora Gopło oraz zapoznać się z infrastrukturą do prowadzenia edukacji ekologicznej w parku zlokalizowaną w Ośrodku edukacyjno-szkoleniowym „Rysiówka”.